O firmie

PS Holding Sp. z o.o. to biuro rachunkowe działające na polskim rynku od roku 2003 roku, specjalizujące się w obsłudze polskich oraz zagranicznych firm o różnych profilach działalności gospodarczej (spółki kapitałowe, osobowe, jednoosobowe działalności gospodarcze, fundacje, oddziały zagranicznych przedsiębiorstw, przedstawicielstwa i in.) w zakresie ewidencji księgowych, podatkowych oraz kadr i płac. PS Holding Sp. z o.o. jest firmą zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydziale Gospodarczym KRS pod numerem 0000177101 w 2003. Siedziba i biuro firmy mieści się w Warszawie (04-087) przy ul. Igańskiej 24. W skład Zarządu spółki wchodzą Piotr Szarkowski (Prezes Zarządu, posiadający licencję uprawniającą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych o numerze 6346/97 wydaną przez Ministra Finansów RP) oraz Małgorzata Szmirkowska (Prokurent). Zatrudniamy obecnie 14 księgowych z wieloletnim stażem i ze znajomością języka angielskiego. Kooperujemy również ze sprawdzonymi kancelariami prawnymi i audytorskimi. Jesteśmy efektywną firmą, zatrudniającą wykwalifikowanych pracowników, posiadających kierunkowe wykształcenie oraz uprawnienia zawodowe – samodzielnych księgowych z wieloletnim stażem pracy w księgowości, finansach, kadrach i płacach oraz pracowników bieżącej obsługi biurowej. Priorytetem naszej działalności jest jakość świadczonych przez nas usług, za którą ponosimy pełną odpowiedzialność oraz dostosowujemy indywidualnie do potrzeb i oczekiwań każdego z naszych klientów, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo podatkowe. W trosce o najwyższą jakość usług ściśle współpracujemy z prawnikami, doradcami podatkowymi oraz biegłymi rewidentami. Działalność naszego biura rachunkowego objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej wynikającej z przepisów prawa. Posiadamy również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wariancie rozszerzonym, znacznie przekraczającym zakres ubezpieczenia podstawowego/obowiązkowego.

Celem naszej firmy jest profesjonalne świadczenie usług księgowych, kadrowo-płacowych oraz administracyjnych, dzięki czemu kierownictwo firm może skoncentrować się tylko na swojej bieżącej działalności operacyjnej.


Piotr Szarkowski – Prezes Zarządu PS Holding

Przestrzegając zasady bezwzględnej poufności w stosunku do informacji naszych klientów jesteśmy w stanie świadczyć im bardzo osobiste usługi, chroniąc zarazem ich prywatność. Usługi księgowe prowadzone są przy użyciu sprzętu komputerowego w oparciu o licencjonowane oprogramowanie zgodne z wymogami Ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych i innych przepisów. Wszystkie prace wykonywane są zgodnie z właściwym zrozumieniem i interpretacją ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych, z zachowaniem należytej staranności.

NASI KLIENCI

Naszą filozofią jest efektywna praca, co daje odzwierciedlenie we współpracy z naszymi klientami. W ramach stałych umów obsługujemy obecnie ponad 100 przedsiębiorstw. W większości (65%) są to polskie spółki kapitałowe, zależne od zagranicznych przedsiębiorstw lub zarządzane przez  obcokrajowców (kraje UE, Turcja, Singapur). Ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych, listę referencyjną obsługiwanych przez nas podmiotów możemy udostępnić po otrzymaniu zgody od klientów.

Informacje ogólne

PS Holding Sp. z o.o. ul. Igańska 24 04-087 Warszawa

Tel./Fax:
+ 48 (22) 813-55-67 + 48 (22) 813-56-98

Zarząd spółki

Piotr Szarkowski (Prezes Zarządu)
Małgorzata Szmirkowska (Prokurent)

Zarząd spółki

NIP: 123-10-12-334 REGON: 012916735 Kapitał: 50.000,-PLN Sąd Rejonowy m.st.W-wy XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000177101

Bank

CITY HANDLOWY SA O/Warszawa Konto:
66 1030 0019 0109 8503 0012 4603

Jesteśmy uczestnikiem Programu RZETELNA Firma