Cennik

Ceny za świadczone przez nas usługi ustalane są indywidualnie z klientami, po przeprowadzeniu rozmowy na temat specyfiki prowadzonej przez niego działalności oraz podlegają negocjacji.

SĄ ONA UZALEŻNIONE OD WIELU CZYNNIKÓW, M.IN.:
 • formy opodatkowania firmy,
 • formy organizacyjno-prawnej,
 • ilości dokumentów księgowych,
 • ilości właścicieli oraz zatrudnionych pracowników,
 • innych czynników.
CENY ZA PODSTAWOWE USŁUGI ROZPOCZYNAJĄ SIĘ OD KWOT (NETTO):
 • 250,00 zł za uproszczone ewidencje księgowe,
 • 400,00 zł za podatkową księgę przychodów i rozchodów,
 • 1000,00 zł za pełną księgowość,
 • 60,00 zł/osobę za usługi kadrowo-płacowe

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy. Przykładowe stawki kalkulowane w zależności od ilości przetwarzanych dokumentów przedstawiamy w poniższej tabeli.

KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW – UPROSZCZONA KSIĘGOWOŚĆ

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE I SPÓŁKI OSOBOWE

Średnia ilość dokumentów
źródłowych przetwarzanych w miesiącu kalendarzowym
Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
uproszczona księgowość małych podmiotów

stawka w PLN, ceny netto
0-25
400,00 PLN
26-50
700,00 PLN
51-75
900,00 PLN
76-100
1 100,00 PLN
101-125
1 250,00 PLN
126-150
1 500,00 PLN
151-175
1 750,00 PLN
176-200
2 000,00 PLN
>200
Do indywidualnej wyceny
*do ceny należy każdorazowo doliczyć 23% podatku VAT

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ (KSIĘGI HANDLOWE)

Średnia ilość dokumentów źródłowych przetwarzanych w miesiącu kalendarzowym stawka w PLN - cena netto
*do ceny należy każdorazowo doliczyć 23% podatku VAT
do 40
1 000,00
41-75
1 500,00
76-100
2 000,00
101-125
2 400,00
126-150
2 800,00
151-175
3 200,00
176-200
3 500,00
201-225
3 800,00
226-250
4 000,00
251-275
4 200,00
276-300
4 400,00
301-325
4 600,00
301-325
4 600,00
326-350
4 800,00
351-375
5 000,00
376-400
5 200,00

Do definicji i wyliczenia ilości dokumentów źródłowych przyjmuje się następujące założenia:

 • Każde miesięczne zestawienie dokumentów magazynowych jednego typu traktowane jest jako 1 dokument
 • Każde 10 zapisów zawarte w wyciągach bankowych w PLN , w raportach kasowych, rolzliczeniach zaliczek lub statementach z kart kredytowych traktowane jest jako 1 dokument. Każde następne 10 zapisów będzie traktowane jako nowy dokument źródłowy;
 • Każde 5 zapisów zawarte w wyciągach bankowych w walucie traktowane jest jako 1 dokument, Każde następne 5 zapisówi będzie traktowane jako nowy dokument źródłowy;
 • Każde 2 faktury sprzedaży importowane z systemu handel traktowane są jako 1 dokument;
 • Każdy dokument importowy/eksportowy lub dostawy WNT/WDT traktowany jest jako 2 dokumenty;
 • Kazdą fakturę, rachunek lub paragon kosztowy krajowy traktuje się jako 1 dokument;
 • Każde zestawienie rachunków lub paragonów jednego typu, od jednego dostawcy sporządzone przez ZLECENIODAWCĘ traktuje się jako 1 dokument;
 • Każdy dokument wewnętrzny lub memoriałowy (np. PK) zawierający nie więcej niż 10 (dziesięć) jednostkowych operacji traktuje się jako 1 dokument. Każde następne 10 operacji będzie traktowane jako nowy dokument źródłowy;
 • Każde 5 osób na liście płac/zleceń/powołań traktowane jest jako 1 dokument.

Za dodatkową opłatą istnieje możliwość prowadzenia księgowości w siedzibie klienta.